เกี่ยวกับ

รายงาน “REDPAPER” สนับสนุนโดย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มุ่งนำเสนอข้อมูล เทรนด์ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม พร้อมกับบทความเชิงวิเคราะห์และความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ภาคธุรกิจ

new-trends-home-2565

เจาะเทรนด์มาแรงตอบโจทย์คนยุคใหม่ อยากมีบ้านปี 2565

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นอกจากจะส่งผลกระทบ ต่อสภาพเศรษฐกิจให้ชะงักไปตามๆ กันแล้ว ยังได้เปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์ของคนไทยอีกด้วย ทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อทิศทางอสังหาริมทรัพย์หรือไม่?
ติดต่อเรา

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร

+66 (0) 2483-0000